Organisatie

Huisartsenkring Hazoh vzw zoekt een deeltijdse medewerker (m/v/x) 19u/week om haar werking te coo?rdineren en verder uit te bouwen.

Functie

  • De huidige werking van de huisartsenkring analyseren en aftoetsen aan de wettelijke verplichtingen die de federale en Vlaamse overheid opleggen.
  • Activiteiten mee organiseren: bijscholingen, startavond haio’s, denkdag, symposium, sociale activiteiten,..
  • Communicatie: nieuwsbrief, maandelijks nieuws, verslagen Raad van Bestuur
  • Opvolgen projecten met verschillende partners: Bewegen op Verwijzing, Verbonden in ZOHrg, ..
  • Opvolging administratie.
  • Meewerken aan een meerjarenplan voor de kring en faciliterend zijn voor een netwerkstrategie samen met de stakeholders van onze regio.
  • Aanspreekpunt voor leden en lokale actoren binnen de eerstelijnsgezondheidszorg.
  • Vertegenwoordigen van de huisartsenkring op vergaderingen of overlegmomenten.

Profiel

• U beschikt over een bachelordiploma of hoger in de gezondheidszorg of in communicatie- of menswetenschapen. Persoonlijke en/of professionele ervaring in de eerstelijns gezondheidszorg kunnen belangrijker zijn dan de afstudeerrichting.
• U kan zelfstandig werken, planning opmaken in overleg met de Raad van Bestuur. Contactvaardigheid is zeer belangrijk. Discretie over de verkregen informatie. U vindt het niet erg om sporadisch avondwerk en weekendwerk te doen.
• Kennis van de eerstelijnszorg is een pluspunt.
• Beschikken over eigen vervoer of deelname aan autodelen.

Plaats van tewerkstelling

Aanbod

Een halftijdse functie (19u/week), tijdsinvulling per week is zelf te kiezen. U werkt oa in de Wachtpost te Tienen. U wordt ondersteund/gecoacht door het Dagelijks Bestuur. Het loon is in overeenstemming met opleiding en ervaring, met richtlijn PC 330. Het gaat over een contract met bepaalde duur.

Bijkomende informatie

CV en sollicitatiebrief via mail aan Margo Vanvelthoven, info@wachtposttienen.be

Interesse in deze job?

Sollicitatieprocedure

Uw sollicitatie wordt ingediend bij De heer Gust Rector, algemeen directeur van de Alexianen Zorggroep.

Deel deze vacature