Organisatie

De Alexianen Zorggroep is een zorgorganisatie, zowel actief in de geestelijke gezondheidszorg als in de ouderenzorg. De kernopdracht van de organisatie is het aanbieden van hoogwaardige zorg aan mensen die op ons een beroep doen, om de kwaliteit van leven te verbeteren. Door deze kernopdracht na te streven, wenst de Alexianen Zorggroep Tienen bij te dragen aan een meer humane samenleving. De organisatie voert een proactief beleid, vanuit een heldere en mensgerichte organisatiestructuur.
Alexianen Zorggroep Tienen bestaat uit de psychiatrische kliniek Alexianen Tienen, de woonzorgcentra Sint-Alexius, Huize Nazareth en Passionisten, de vzw Beschut Wonen Hestia en Campus Mechelsestraat te Leuven.

Zorg 24 is een zorgvernieuwingsproject voor ouderen dat als doel heeft om ouderen te ondersteunen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Dit project biedt verschillende interventies aan: psychologische ondersteuning, ergotherapie, casemanagement en nachtcontroletoeren door verzorgenden.

 

 

Functie

Voor het project Zorg 24 zijn wij op zoek naar een casemanager met een passie voor het werken met ouderen met psychische problemen. Je werkt hierbij nauw samen in een multidisciplinair team en met andere betrokken zorg- en hulpverleners. Je neemt de zorgcoördinatie op bij ouderen in een complexe thuiszorgsituatie. Je begeleidt het samenwerkingsproces van het zorgteam rond de cliënt zodat de aangeboden zorg en diensten tegemoet komen aan de zorgbehoeften van de persoon en zijn omgeving. Je werk mobiel en outreachend.

• Je maakt deel uit van het Ouderen Expertiseteam ter ondersteuning van ouderen en hun netwerk in de thuissituatie;
• je doet individuele gesprekken aan huis;
• samen met het zorgteam bepaal je zorgdoelstellingen en stel je een zorgplan op;
• je ziet er op toe dat dit zorgplan wordt uitgevoerd en je coördineert de zorg;
• je evalueert de verkregen resultaten en indien nodig pas je het zorgplan aan;
• je verdedigt de belangen van de oudere en zijn mantelzorger. Je neemt de rol op van raadgever, bemiddelaar en vertegenwoordiger van de belangen van de oudere en zijn mantelzorger;
• je informeert en adviseert de oudere en zijn mantelzorger;
• je anticipeert op of identificeert crisissituaties en neemt maatregelen om dergelijke situaties te voorkomen.

Profiel

• Je hebt een diploma bachelor in de verpleegkunde;
• je hebt ervaring in het werken met kwetsbare ouderen;
• je werkt zelfstandig en draagt de verantwoordelijkheid voor je eigen caseload binnen een multidisciplinair team;
• je werkt goed samen met het formeel en informeel netwerk van de oudere;
• je beschikt over communicatieve vaardigheden;
• je bent dynamisch en flexibel;
• je bent stressbestendig en kan adequaat reageren in acute situaties;
• je hebt een uitgebreide kennis van de sociale kaart;
• je kan goed plannen en organiseren;
• je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands en een kan werken met PC;
• je beschikt over een rijbewijs en je bent bereid om je eigen wagen te gebruiken voor dienstopdrachten;
• je werkt in een organisatie met een christelijke levensvisie.

Plaats van tewerkstelling

Aanbod

Wij bieden een uitdagende job (verdere modaliteiten te bespreken tijdens het interview) in een aangename werksfeer met een verloning volgens de ziekenhuisbarema’s. Daarnaast o.a. ook een hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques en een interessante verlofregeling.

Bijkomende informatie

Inlichtingen
Cécile Verbeke / Stafmedewerker vermaatschappelijkte ouderenzorg
+32 (0) 473 33 72 02 /cecile.verbeke@azt.broedersvanliefde.be
Ruth Neirinck / Dagelijks verantwoordelijke WZC Sint-Alexius en Passionisten
+32 (0) 16 80 78 00 /ruth.neirinck@azt.broedersvanliefde.be


Solliciteren
Solliciteren t.e.m. 31/07/2020 via http://jobs.alexianentienen.be
ter attentie van:
De heer Gust Rector, algemeen directeur
Liefdestraat 10, 3300 Tienen

Interesse in deze job?

Sollicitatieprocedure

Uw sollicitatie wordt ingediend bij De heer Gust Rector, algemeen directeur van de Alexianen Zorggroep.

Deel deze vacature